MEDIA

Persberichten en nieuws over De Stokerij

REPORTAGE DE STOKERIJ STEFAAN VAN LAERE

 

Het belang van beleving

L’importance de l’expérience client

Stijn Vankrunskelsven van

bistro-feestlocatie De Stokerij

in Hasselt (Kuringen) moet

niet lang nadenken op de

vraag waar het in de horeca

om gaat: “beleving!” Die zit

op zijn sfeervolle locatie in

een oude jeneverstokerij in

alle details, niet in het minst

in de aankleding van de tafel.

Het zal niemand verbazen dat

de producten van Duni hierbij

een manifeste rol spelen.

 

Quand on demande à Stijn Vankrunskelsven du bistro/

salle de fêtes De Stokerij à

Hasselt (Kuringen) de définir

en un mot sa vision de

l’horeca, il répond sans

hésitation : « l’expérience

client ! ». Dans son

établissement plein de

caractère, situé dans une

ancienne distillerie de gin,

cela se traduit dans les

moindres détails, notamment

dans la décoration de table.

Et rien d’étonnant à ce que

les produits Duni jouent ici

un rôle central.

In het curriculum vitae van Stijn Vankrunkelsven (44) vormt de horeca de rode draad. “Ik mag intussen op twintig jaar ervaring terugkijken. Ik begon bij Hof Te Rhode in Diest bij Felix Alen en besloot in Brussel hotelmanagement te studeren. Ik werkte drie jaar in een café in Brussel en heb dat op 22-jarige leeftijd overgenomen. Ik heb dat acht jaar gedaan. Dan heb ik een nieuw horecaconcept bedacht.
Met La Bas in Diest had ik een voor die tijd (2005) revolutionair concept, namelijk een eethuis dat zowel binnen als buiten volledig rookvrij was. Ik heb daar toen veel pers mee gehaald, tot in het buitenland toe.

Later kwam Foodmaker bij me aankloppen om dit concept verder uit te werken. Ik werd er operations manager voor België en deed dat anderhalf jaar.

Ik was toen al bezig met hospitality en evenementen en begon met evenementenbureau Festijn Events.

Al na een maand besefte ik dat die combinatie niet vol te houden was. Ik wilde opnieuw zelfstandige worden en begon te zoeken naar een pand. Ik deed al heel wat op verplaatsing met onder meer foodtrucks, maar dat brengt heel wat praktische beslommeringen met zich mee.”

Dans le curriculum vitae de Stijn Vankrunkelsven (44),
le secteur horeca est omniprésent. « J’ai derrière moi vingt ans de métier. J’ai débuté ma carrière à Hof Te Rhode à Diest avec Felix Alen et j’ai décidé d’étudier la gestion hôtelière à Bruxelles. J’ai travaillé pendant trois ans dans un café de la capitale, que j’ai ensuite repris à 22 ans et géré pendant huit ans. J’ai ensuite imaginé un nouveau concept de restauration. Avec ‘Là Bas’ à Diest, j’avais développé un concept révolutionnaire pour l’époque (2005), à savoir un restaurant totalement non-fumeur à l’intérieur comme à l’extérieur. Cela m’a permis de faire la une de la presse, même à l’étranger.

Plus tard, Foodmaker est venu me voir pour développer davantage ce concept. J’ai endossé le rôle de directeur des opérations pour la Belgique pendant un an et demi.

A cette époque, j’étais déjà actif dans le domaine de l’hospitalité et de l’événementiel et j’ai créé l’agence d’événements Festijn Events. Après seulement un mois, j’ai réalisé que cette double activité n’était pas tenable. Je voulais redevenir indépendant et je me suis mis à la recherche d’un établissement. J’ai beaucoup voyagé avec des foodtrucks, entre autres, mais cela m’a causé beaucoup de soucis pratiques. »

www.festijn-events.be

www.duni.com

DE STOKERIJ

“Toevallig kwam ik op deze locatie in de Herkenrodebosstraat in Kuringen (Hasselt) uit. In de jaren 1860 was deze site de thuisbasis van een jeneverstokerij en graanmaalderij, een geheel dat ‘La Ferme’ werd genoemd.

Ik was intussen in zee gegaan met ex-profvoetballer Thomas Buffel, die met zijn ginconcept Buffel gin was gestart. Thomas wilde de locatie als opslagplaats gebruiken, maar ik zag er meer in en begon er met een bistro en feestlocatie. Een klein deel van de zaak wordt voorbehouden als showroom voor de gin en er is ook ruimte voor degustaties. In De Stokerij is naast de Buffel gin en het lifestylemerk FaBULLous op regelmatige basis ook plaats voor privéfeesten en activiteiten. Deze unieke, geschiedenisrijke site heeft alles om tot een echte toeristische trekpleister uit te groeien.”

WAAR HET IN DE STOKERIJ VOORAL

OM DRAAIT IS BELEVING

BELEVING

Waar het in De Stokerij vooral om draait is beleving, weet Stijn Vankrunkelsven. “Dat zit niet alleen in de locatie en het geheel, maar ook in de kleine details. Als mensen uitgaan, zijn ze op zoek naar net iets anders. Dat geldt evengoed voor de bedrijven die hier op bezoek komen. Ze kunnen het nuttige aan het aangename breien en er een gintasting aan koppelen. We scoren natuurlijk ook met het feit dat we als horecazaak een eigen gin kunnen aanbieden.”

Ook buiten biedt de locatie heel wat mogelijk. Het ruime terras met speeltuin en chalet kan zowel in de zomer als de winter gebruikt worden. “Naast de klassieke barbecue in de zomer is het chalet bijvoorbeeld perfect om ook in de winter zowel niet alcoholische als alcoholische warme dranken aan te bieden. Door mijn jarenlange ervaring houd ik de vinger aan de pols en weet ik goed wat mensen willen.”

DE STOKERIJ

« Je suis tombé par hasard sur ce local dans la Herkenrodebosstraat à Kuringen (Hasselt). Dans les années 1860, ce site abritait une distillerie de gin et un moulin à grains qui s’appelait ‘La Ferme’.

Entre-temps, je m’étais associé avec l’ancien footballeur professionnel Thomas Buffel, qui avait lancé son concept de gin Buffel. Thomas voulait utiliser l’endroit comme entrepôt, mais j’ai estimé que le site avait un potentiel supérieur. J’ai commencé par y installer un bistro et une salle de fêtes. Une petite partie de la boutique a été utilisée comme salle d’exposition pour le gin, et un espace a été réservé pour organiser des dégustations.

Outre le Gin Buffel et la marque lifestyle FaBULLous, De Stokerij organise régulièrement des fêtes et activités privées. Ce site unique, riche en histoire, a tout pour devenir une véritable attraction touristique. »

DE STOKERIJ, C’EST AVANT TOUT

UNE EXPÉRIENCE GLOBALE

L’EXPÉRIENCE CLIENT

Stijn Vankrunkelsven sait que De Stokerij, c’est avant tout une expérience globale. « Ce n’est pas seulement un site et un ensemble d’activités, cela se joue aussi dans les petits détails. Quand les gens se rendent au restaurant, ils recherchent quelque chose qui sorte de l’ordinaire. Il en va de même pour les entreprises qui viennent nous rendre visite. Celles-ci peuvent joindre l’utile avec l’agréable en ajoutant une dégustation de gin au programme.

En tant qu’établissement horeca, le fait de pouvoir présenter notre propre gin constitue naturellement un plus. »

Le site offre également de nombreuses possibilités en extérieur. La terrasse spacieuse avec aire de jeux et chalet peut être utilisée en été comme en hiver. « En plus du barbecue classique en été, le chalet est parfait pour déguster des boissons chaudes alcoolisées ou non en hiver. Grâce à mes années d’expérience, je suis à l’affût des tendances et je sais ce que les gens veulent. »

BEWUSTE KEUZE VOOR DUNI

Zowel in het menu als de aangeboden dranken is duidelijke sprake van

een bewuste keuze voor bepaalde merken. Dat geldt ook voor de aankleding

van de tafel, weet Stijn Vankrunkelsven. “Ik kende Duni al van

vroeger, maar nog niet de producten waar ik nu mee werk. Van groot

belang is voor mij de ‘look’ en de ‘feel’. Evolin en Dunisoft servetten

voelen letterlijk goed aan, en dit kadert perfect binnen de algemene

beleving van onze zaak.”

De keuze voor zwart voor de Evolin tafellakens en placemats is niet

toevallig. Zwart is chic en tijdloos, en perfect te combineren met allerlei

kleuren en stijlen, zowel oud als nieuw. Ook het Duni Led concept

en de bijhorende kandelaars dragen bij tot de sfeerbeleving.

Het totaalplaatje klopt precies!

Op de slotvraag naar zijn toekomstplannen met Stijn niet lang nadenken:

“Verder doen zoals ik bezig ben, misschien ooit op grote

schaal. Zo zit het zeker in mijn achterhoofd om nog evenementen

te organiseren…”

DUNI, UN CHOIX DÉLIBÉRÉ

Tant dans le menu que dans les boissons proposées, il y a évidemment

un choix délibéré pour certaines marques, et la décoration de table ne fait pas exception. Stijn Vankrunkelsven ajoute : « Je connaissais Duni, mais pas les produits avec lesquels je travaille actuellement. Le look & feel est très important pour moi. Les serviettes Evolin et Dunisoft sont agréables au toucher, et cela s’inscrit parfaitement dans l’expérience globale de notre établissement. »

Le choix du noir pour les nappes et sets de table Evolin n’est pas un hasard. Le noir est chic et intemporel, et se combine parfaitement avec

toutes sortes de couleurs et de styles, anciens ou contemporains.

Le concept Duni Led et les chandeliers assortis contribuent également à l’atmosphère. Le résultat final est parfaitement cohérent !

Stijn n’hésite pas longtemps pour répondre à notre dernière question sur ses projets d’avenir : « Continuer sur ma lancée, peut-être un jour à grande échelle. Dans un coin de ma tête, il y a clairement le projet d’organiser d’autres événements... »

OKTOBER 2019 72 OCTOBRE 2019

GIFTS

Home

MEDIA

TAPEROBOX

BARAK KROKET

CONTACT

FESTIJN-EVENTS